BNC nanoshells: a novel structure for atomic storage

Title: BNC nanoshells: a novel structure for atomic storage
Author(s): Silva, F. W. N.; Cruz-Silva, E.; Terrones, M.; et al.
Source: NANOTECHNOLOGY, 28 (46): NOV 17 2017
Document Type: Article

Title: BNC nanoshells: a novel structure for atomic storage
Author(s): Silva, F. W. N.; Cruz-Silva, E.; Terrones, M.; et al.
Source: NANOTECHNOLOGY, 28 (46): NOV 17 2017
Document Type: Article